Latvijas Sarkanais Krusts


Pārtikas preču komplektā vairāk EKO produkti


Ir noslēdzies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) kārtējais iepirkums ar plašāku un kvalitatīvāku pārtikas preču klāstu, kas pieejams trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru ienākumi personai nepārsniedz 242 euro. No jūlija visā Latvijas teritorijā atbalsta saņēmējiem būs pieejami pārtikas preču komplekti, kuros būs 15 dažādas preces un tās visas būs augstākas kvalitātes un ekoloģiskas.

Ņemot vērā atbalsta saņēmēju viedokli un izteiktos ieteikumus, komplekts tiek papildināts ar diviem jauniem produktiem – iebiezināto pienu ar cukuru un šķeltajiem zirņiem, nodrošinot lielāku komplektā esošo produktu daudzveidību. Nerafinētā rapšu eļļa tiek nomainīta ar rafinēto rapšu eļļu, kas lietotājiem ir ierastāka. Ar pilnu komplekta saturu var iepazīties EAFVP mājaslapā www.atbalstapakas.lv

Publiskā iepirkuma rezultātā pārtikas preču komplektu sagatavošanu un piegādi veiks AS “Dobeles dzirnavnieks”.

Līgums ar AS “Dobeles dzirnavnieks” tika noslēgts 2019. gada 12. jūnijā un būs spēkā līdz 2021. gada decembrim.

Papildpasākumi Decembra mēnesī

Šā gada Decembrī, LSK Kurzemes komiteja rīkoja informatīvu papildpasākumu "Krājumi ziemai - ko pagatavot?" Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Liepāja, Vērgale, Dundaga, Mērsrags, u.c.

Uzklausot izdales punktu iedzīvotāju vēlmes, izdales punktu brīvprātīgie un EAF programmas koordinatore, Lelde Meirāne, dalīsies ar dažādām idejām, ko gardu un pirms tam vēl nedzirdētu pagatavot ziemas krājumiem, kā arī apmeklētājiem bija iespēja saņemt izdales materiālus.

Savukārt, Rucavas pagasta izdales punkts, iedzīvotājiem piedāvā apmeklēt radošo darbnīcu vainagu pīšanā un masku gatavošanu izrādei "Rūķu Ziemassvētki". 

Izdales punkta atbildīgā persona, Grobiņā, Lielā ielā 78, visu mēnesi iepriecina iedzīvotājus dalot LSK Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļas brīvprātīgo adītas vilnas zeķes. 


"Ar cieņu par pārtiku: "Pārtikas atkritumu mazināšana""

Šā gada 2. ceturksnī, Augusta un visu Oktobra mēnesi, LSK Kurzemes komiteja rīkoja informatīvu papildpasākumu "Ar cieņu par pārtiku: "Pārtikas atkritumu mazināšana"" Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Liepāja, Vērgale, Dundaga, Mērsrags, u.c.


Uzklausot izdales punktu iedzīvotāju vēlmes, izdales punktu brīvprātīgie un EAF programmas koordinatore Lelde Meirāne, dalījās ar pētījumiem un faktiem cik daudz pārtika tiek izsviesta pirms tā nonāk līdz šķīvim, kādi produkti tiek izšķiesti visvairāk un tika doti padomi dažādām idejām, kā samazināt pārtikas atkritumus, kā arī apmeklētājiem bija iespēja saņemt izdales materiālus. 


 
 

Aizvadītie un vēl plānotie papildpasākumi: 
*29.08., plkst. 11.00 LSK KK Liepājas nodaļa, Graudu iela 43A, Liepāja 
*09.09., plkst. 13.00 Alsungas novada dome, Pils iela 1
*09.09., plkst. 15.00 LSK KK Stendes nodaļa, Robežu iela 28, Talsu novads
*10.09., plkst. 11.00 
LSK KK Ventspils nodaļa, Talsu iela 39, Ventspils
*16.09., plkst. 11.00 Dundagas novada sociālais dienests, Talsu iela 7
*16.09., plkst. 13.00 Rojas Sociālais dienests, Celtnieku iela 6
*16.09., plkst. 13.00 Mērsraga sociālais dienests, Lielā iela 53, Mērsragā
*19.09., plkst. 13.00 "Līvas", Dunika, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*19.09., plkst. 16.00 LSK KK Kuldīgas nodaļa, Baznīcas iela 29, Kuldīgā 
*30.09., plkst. 14.00 LSK KK Grobiņas nodaļa, Lielā iela 78, Grobiņa

Papildpasākumi Marta mēnesī
 


Šā gada pirmajā ceturksnī, Februāra un visa Marta mēnesī, LSK Kurzemes komiteja rīkos informatīvu papildpasākumu "Pavasara nogurums - kā to pārvarēt?" Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Liepāja, Vērgale, Dundaga, Mērsrags, u.c.

Izdales punktu brīvprātīgie un EAF programmas koordinatore Jana Balabana, dalīsies informācijā par pavasara nogurumu jeb depresiju, sagaidot pavasari, ko lietot uzturā, ar kādām aktivitātēm nodarboties, kā arī apmeklētājiem būs iespēja saņemt izdales materiālus.


Plānotie papildpasākumi: 
*04.02., plkst. 09.00 Vaiņodes kultūras namā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē
*23.02., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodalā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*08.03., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*13.03., plkst. 16.30 Sakas saieta namā "Saieta nams", Sakas pagastā
*14.03., plkst. 13.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*15.03., plkst. 14.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*18.03., plkst. 14.30 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā
*21.03., plkst. 11.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29, Kuldīgā 
*22.03., plkst. 15.00 Mērsraga sociālajā dienestā, Lielā ielā 53, Mērsragā
*25.03., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā